Hastanelerde Tıbbi Etik ve İnterkültürel Çatışmalar; Televizyondaki Hastane Dizilerinden Neler Öğrenebiliriz?

Konuşmacı: Dr. theol. Kurt W. Schmidt  Yer: BETİM Konferans Salonu  Tarih: 14 Aralık 2013

Sinema filmleri ve televizyon dizileri gerçek olmamasına rağmen sağlık sisteminin içeriğine ve etik kararların işleyişindeki karmaşıklığa ışık tutabilmektedirler. Ahlaki çoğulculuğun hakim olduğu modern toplumlarda hastane dizileri farklı duygusal çatışmaları da izleyicilerine sunmaktadır. Hekimin ve hemşirenin kişisel değerleri vermiş oldukları profesyonel kararlarda nasıl bir rol üstlenmektedir? Hekimlerin kendi değerler sistemini göz ardı etmesi ve de
hastaya tıbbi endikasyonu olan, teknik olarak uygulanabilen ve hukuki açıdan meşru olan her şeyi sunması acaba (yeni oluşan) profesyonelliğin bir parçası mıdır? Yoksa tam tersi mi olmalıdır? Yani hekim şahsi veya dini nedenlerden dolayı
sadece belli uygulamaları yerine getirmeli veya belli tedavi imkanları hakkında hastasını bilgilendirmeyi reddedebilir mi? Diğer taraftan tedaviyle ilgili kararlarda yakın akrabaların rolü ne olmalıdır? Televizyondan ve filmlerden alınan örneklerle uygulama bölümünde hastanedeki mutat çalışma alanında ortaya çıkan çatışmalar ele alınacak ve günümüzdeki değişen değerler çerçevesinde tartışmaya açılacaktır.

Konuşmacı Hakkında - Kurt W. Schmid