Tıp ve Nasyonal Sosyalizm

Konuşmacı: Werner Friedrich Kümmel Yer: BETİM Konferans Salonu  Tarih: 11 Eylül 2012

Hekimler Nazi Yönetimi döneminde neden tıbbin klasik ahlak prensiplerinden olan "zarar vermeme" prensibini ihlal ettiler ve bununla kalmayıp ceza hukukunda, meslek hukukunda ve medeniyet geleneğinde mevcut olan öldürmenin yasak olmasını görmezden geldiler? Onlar vicdanına karşı gelerek değil, tıptaki gelişmeleri Nasyonal Sosyalizm’in politik hedefleriyle ve ideolojisiyle örtüştürdüklerinden dolayı dolayı böyle davrandılar. Türkiye’de ilk defa düzenlenen bu çalışma atölyesinde Nazi Dönemi’nde tıp alanında uygulanan ahlak dışı uygulamar konunun dünya çapında uzmanı olan Prof. Dr. Werner Friedrich Kümmel tarafından sunulacaktır.

Prof. Dr. Werner Friedrich Kümmel 1936 yılında Zürih’te doğdu. 1956-63 yılarında Marburg, Kiel ve Göttingen Üniversitelerinde Tarih, Müzik Bilimleri, Yunanca ve Felsefe okudu. 1966 yılında Yakın Tarih alanında Dr. phil. ünvanını aldı. 1966/69 yıllarında Alman Araştırma Toplumu’nun bursiyeri olarak çalıştı. 1970 yılında Frankfurt Üniversitesi’ne bağlı Senckenberg Tıp tarihi Enstitüsü’nde asistanlık yaptı. 1973 yılında Tıp tarihi alanında doçentliğini ve 1976 yılında profesör ünvanını aldı. 1986/88 yıllarında Robert Bosch Vakfı Tıp Tarihi Enstitüsü yöneticisi ve 1988/2004 tarihlerinde Mainz Üniversitesi Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nı yürüttü. Bilimsel Çalışma Alanları: Modern Çağ öncesi Tıp ve Müzik ilişkisi, Almanya’da Yahudi Hekimleri’nin tarihi, Bir tıp problemi olarak yaşam sekli ve sağlık, bir bilim dalı olarak Tıp Tarihi’nin gelişimi ve kendini algılaması, Alexander v. Humboldt ve Tıp.