Tıp ve Toplum: Sosyolojik Bir Bakış

Konuşmacı: Melike Şahinol   Yer: BETİM Konferans Salonu   Tarih: 21 Kasım 2016

Geleneksel toplumların sanayi devrimiyle birlikte yerini modern toplumlara bırakması ve 20. yüzyılın son çeyreğiyle birlikte küresel hareketlilik ve iletişimin daha önce örneği görülmemiş bir şekilde artması sadece yaşam tarzlarının değil aynı zamanda mikropların, hastalıkların, düşüncelerin ve kavramların da küreselleşmesine neden olmuştur. Sağlık ve hastalık kavramları da insanların içinde yaşadıkları toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri çerçevesinde yeniden tanımlanmakta bu da aile, din, eğitim, siyaset ve hukuk gibi toplumsal kurumların sağlık ve tıp üzerindeki etkisinin her geçen gün daha fazla artmasına neden olmaktadır.

Bu konferansta Türkiye’de tıpta bilim ve teknoloji inovasyonlarının ve dolayısıyla ‘Tıpta Çözünme’ gelişmesinin nasıl bir anlam taşıdığı tartışılacaktır. Konuşmanın ilk bölümünde Tıp Sosyoloji'si üzerine bir değerlendirme yapılacak ardından da bilim ve teknolojideki gelişmelerle ilgili bir değerlendirme yapılıp akabinde Orient-Enstitüsü bünyesindeki ‘İnsan, Tıp ve Toplum’ araştırma alanı içinde yer alan projelerin tıpta çözünme ile ilgili ‘İnsan Geliştirme’ başlığı altındaki çalışmalar sunulacaktır.

Dr. Melike Şahinol, Duisburg-Essen Üniversitesinde sosyoloji, siyasi bilimler ve psikoloji okudu. Tübingen Üniversitesi Alman Araştırma Birliğin'de ‘Bioetik’ adlı Araştırma Eğitim Grubun’da aldığı üç yıllık burs ile nörobilim pratikleri ve teknikleri, ağırlıklı olarak da bedensel engelli hastalarda beyin-bilgisayar arayüzleri üzerine araştırmalar yaptı. Nörobilim ve nöroteknoloji konularında yürütülen pek çok uluslararası araştırma projesine katıldı ve hastanelerde, laboratuvarlarda ve çeşitli beyin ameliyatlarında etnografik araştırmalar gerçekleştirdi.  

Dr. Melike Şahinol halen Orient-Institut Istanbul bünyesinde ‘İnsan, Tıp ve Toplum’ araştırma programını yönetmektedir.