Yönetim Kurulu

Dr. Ahmet Özdemir

Başkan

Başkan

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Hakan Ertin

Genel Direktör

Genel Direktör

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik AD.

Prof. Dr. İlhan İlkılıç

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik AD.

Prof. Dr. M. İhsan Karaman

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD.

Prof. Dr. Murteza Bedir

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku AD.

Dr. Bülent Özaltay

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik AD.

Doç. Dr. Rainer Brömer

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik AD.

Yard. Doç. Dr. İnanç Özekmekçi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Kayseri Erciyes Üniversitesi, İİBF, Siyaset ve Sosyal Bilimler AD.

Ahmet Karakaya

Direktör Yardımcısı

Direktör Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik AD.