Bağımlılıklarla Mücadelede Psikolojik Dayanıklılık

Moderatör: Mehmet Dinç  Yer: BETİM Konferans Salonu   Tarih: 31 Mayıs 2016 - 17.00-18.30

Problemler:

  • Geçmişe göre yaşam alanlarımız değişti (Ülke nüfusunun % 70’i şehirlerde % 30’u köylerde yaşamaktadır. Bu da yaşam alanlarının daralmasına neden olmuştur.)
  • Çocuklar, hayvanları, bitkileri kısacası tabiatı görmeden büyüyorlar.

Bunun sonucunda da algılar değişmektedir.

Hayaller farklı, ilgileri farklı, vücut sistemleri farklı, hayata bakışları farklı, yorumlar farklı…

İnsan niçin yaşar sorusunu sormamız gerekir. Bu soruya verilen farklı cevaplar: Üniversiteyi kazanmak için, iş bulup çalışmak için yan gelip yatmak için, para kazanmak için, araba kullanmak için,  internete girmek için… ya sonra?

Hayata tutunmak için bu sorunun cevabını aramamız gerekir. İnsan hayatına bir anlam katmadığı takdirde psikolojik sorunlarla başa çıkması güçleşmektedir.

Çözüm Önerileri:

Yaşamı umursamak lazım. Ama nasıl? İçerden bir motivasyona sahip olacağız. Bunun içinde fıtrata uygun yaşamak lazım. Gelişimin boyutlarını, fiziksel, sosyal, psikolojik, zihinsel ve manevi paralel yaşamak ve geliştirmek gerekir. Bu beş gelişim boyutuna yatırım yapmamız gerekir ve unutulmamalıdır ki bu boyutlar birbirlerini etkilerler.

I. Fiziksel Gelişim:

Uyku (düzenli, dengeli ve yeterli uyku), beslenme (ne yiyoruz, ne kadar yiyoruz ve nasıl yiyoruz) ve spora mutlaka dikkat etmemiz gerekir.

II. Psikolojik Gelişim:

Ben kimim sorusuna cevap vermemiz gerekiyor. Bilmek, kabul etmek, uyum sağlamak, artılarımı ve eksilerimin farkına varmak ve “Buna rağmen ne yapabilirim?” sorusuna cevap aramalıyız.

III. Sosyal Gelişim:

Yakın çevremizle (akrabalarımız başta olmak üzere) derinlikli, gösterişe dayanmayan bir ilişki geliştirmemiz gerekir. Uzak çevreyle de mesafeli ve seviyeli bir ilişki geliştirmeliyiz. Etrafımızda mutlaka büyükler olması gerekir, zira hayatı veya büyümeyi büyüklerden öğreniriz. Heyecanımızı ve ümidimizi yok etmeyecek akranlarımız olmalı etrafımızda. Etrafımızda küçükler, bir şeyler verebileceğimiz kişiler olmalı.

IV. Zihinsel gelişim:

  1. Bilgi sevgisi. Bilgiyi sevmemiz, aramamız gerekir
  2. Zihnimize çer çöp, zararlı bilgiyi sokmamalıyız.
  3. Sindiremeyeceğimiz kadar çok bilgiyi almamalıyız. Faydasız bilgiden uzak durmalıyız.
  4. Bilgi ahlakına sahip olmalıyız. Yani bilgi bizi değiştirmeli, dönüştürmeli.

V.  Manevi Gelişim:

Ahlaki kavramlara sahip olup bu kavramları hayatımıza sokmamız gerekir. Bu kavramlardan en önemlileri şunlardır: Kanaat, bereket, tefekkür vb.

Konuşmacı Hakkında - Mehmet Dinç