Büyük Veri, Endüstriyel İnternet ve Sağlık Alanındaki Uygulamalar

Konuşmacı: H. Muammer Karakaş  Yer: BETİM Konferans Salonu  Tarih: 13 Şubat 2016 

Endüstriyel internet büyük veri, nesnelerin interneti, makine öğrenmesi, makine makine iletişimi, gelişmiş analitik, bulut bilgi işlem ve siber-fiziksel sistemler gibi alanları bir araya getirmektedir. Endüstri devrimi 4.0 olarak da adlandırılan yeni bir çağın itici gücü olan bu yeni internet türü, binler ve milyonlarca makine ve sistemden büyük miktarda veriler almak, bu verileri (genellikle gerçek zamanlı olarak) analiz etmek, analizlere göre sistem ve süreçlerini ayarlamak için kullanılmaktadır. Bu bağlamda,  endüstriyel internet platformları, makineleri, verileri ve insanları birbirine standart şekilde bağlamakta, performans yönetimi ve operasyon optimizasyonu için endüstriyel ölçekli analitik araçları sağlamaktadır.

Konuşmanın ana teması endüstriyel internet devriminin fiziksel ve dijital teknolojilerin birleştirilmesi ile yenilenebilir enerjiden sağlığa kadar değişen geniş bir çerçevede oluşturduğu yeni olanaklar ve ekonomik fırsatlardır. Etkin bir şekilde kullanılabilirse, bu yeni devrim verimlilik artışı yoluyla 2030 yılına kadar dünyanın gayri safi hasılasına 15 trilyon dolar katkıda bulunacaktır. Bu katkı giderek artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarını ve gelir dengesizliği ortadan kaldırırken, bölgesel ve küresel çatışmaların azaltılmasına yardımcı olacaktır. Bu bağlamda, dinleyicilere öncelikle büyük veri ve siber-fiziksel sistemlerle ilgili temel noktalar aktarılacak ve sonrasında teknoloji-veri bütünleşmesinin özellikle sağlık alanındaki etkilerine örnekler verilecektir.