Felsefi Bir Problem Olarak Ahlâkın Kaynağı

Konuşmacı: Humeyra Özturan  Yer: BETİM Konferans Salonu  Tarih: 8 Mayıs 2015

Bu sunumda, bir ahlâk felsefesi sorunu olan “ahlâkın kaynağı problemi”nin mahiyeti ortaya konduktan sonra, probleme ilişkin felsefe tarihinde dile getirilmiş çözüm önerilerine değinilecektir. Mevcut çözüm önerilerinin eksik ve sorunlu yönlerine de işaret edilmek suretiyle ideal bir ahlâkın kaynağı teorisinin ne olabileceği hususunda bazı tekliflerde bulunmaya çalışılacaktır.

 

Konuşmacı Hakkında - Hümeyra Özturan