Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Tıbbı

Moderatör: Nuran Yıldırım   Yer: BETİM Konferans Salonu   Tarih: 29 Nisan 2016 - 16.00-17.30

Osmanlı tıbbı 2 döneme ayrılır: Klasik Osmanlı Tıbbı Dönemi ve Geç Osmanlı Tıbbı Dönemi

Geç Osmanlı Tıbbı Dönemi de kendi içinde ikiye ayrılır:

a. Batı tıbbını tanıma ve tercüme dönemi (1730-1827); b. Batıya açılış ve modernleşme (1827-1923)

Batıya Açılış ve Modernleşme Dönemi 1827-1923:

Özellikle 1850’den sonra mikroskopun ve kloroformun icadından sonra devasa gelişmeler olmuştur tıpta. Ulaşımın hızla gelişmesi de bu gelişmelere etki etmiştir. Peki Osmanlı Devleti bu gelişmeler karşısında ne yapmıştır:

a. Parayla batıdaki uzmanları Osmanlıya davet ediyor ve onları ülkede çalıştırıyor;

b. Yurtdışına öğrenci gönderiyor (doktora vs.);

c. Uluslar arası tıp kongrelerini takip ediyor ve delegeler gönderiyor;

d. Koruyucu sağlığa yönelik Batıdaki yeni uygulamalar hemen Osmanlıya getirtiliyor;

e. Genç hekimler ihtisas yapmak üzere Batıya gönderiliyor ve bu kişiler yurda döndüklerinde birçok kurumun açılmasına önayak oluyorlar.

Bu dönemdeki modern sağlık kurumları:

  • Daülkelp ameliyathanesi-Kuduz enstitüsü (1887);
  • Çiçek aşısı enspektörlüğü (1872);
  • Telkihhane-i Şahane (1892);
  • Viladethane/Doğumevi (1892);
  • Bakteriyolojihane-i Şahane (1893); 
  • Tebhirhaneler/Dezenfeksiyon İstasyonları (1893)

 

Konuşmacı Hakkında - Nuran Yıldırım

Fotoğraf Galerisi