Hasta Hakları ve Pratik Uygulamaları

Moderatör: Orhan Demir  Yer: BETİM Konferans Salonu   Tarih: 7 Haziran 2016 - 17.00-18.30

Hasta Hakkı: Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları hasebiyle sahip bulundukları ve TC anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder. Hasta hakkı kısaca insan hak ve değerlerinin sağlık hizmetlerine uygulanması olarak tarif edilebilir.

Sağlık Hakkı: Kişinin toplumdan devletten sağlığının korunmasını gerektiğinde tedavi edilmesini, iyileştirilmesini isteyebilmesi ve sağlığını sürekli geliştirebilmesi için toplumun sağladığı olanaklardan yararlanabilmesidir.

Dünyada hasta hakları:

Nuremberg kanunları, Helsinki deklarasyonu, Lizbon bildirgesi, Amsterdam bildirgesi, Bali bildirgesi, çocuk hastaların hakları bildirgesi, Varşova toplantısı, İnsan hakları ve biyotıp sözleşmesi, Hasta haklarına ilişkin Avrupa statüsü ana sözleşmesi

Temel hasta hakları:

Hakkaniyete ve adalete uygun olarak sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı, Bilgilendirilme ve bilgi isteme hakkı, Mahremiyet hakkı, Bilgilerin gizli tutulması hakkı, Aydınlatışmış rıza hakkı, Güvenlik (can ve mal) hakkı, Dini vecibeleri yerine getirebilme hakkı, Saygınlık ve rahatlık görme hakkı, Ziyaretçi ve refakatçi bulundurma hakkı, Sürekli hizmet hakkı, Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı, Sağlık kuruluşunu ve personeli tanıma, seçme ve değiştirme hakkı, Başvuru, Şikâyet ve dava hakkı.

 

Konuşmacı Hakkında - Orhan Demir