İslam Tıp Tarihi: Kökenler, Kişiler ve Kavramlar

Moderatör: M. Cüneyt Kaya   Yer: BETİM Konferans Salonu   Tarih: 5 Nisan 2016 - 17.00-18.30

Derste üç başlık etrafında İslam tıp tarihinin ilk evreleri anlatıldı. Bu bağlamda kökenler başlığı altında tıp tarihi tasavvuru; kişiler başlığı altında İslam tıp tarihinin temel simaları ve kavramlar başlığı altında da İslam tıp teorisi ele alındı. 

Kökenler başlığı altında, Tıbbın nasıl ortaya çıktığı ele alındı. 1. Asclepios’dan başlayarak Galen’e kadar yaşamış önemli hekimlerin isimleri, aldıkları eğitim süreleri, bilginlik ve hocalık dönemleri ve emeklilik dönemleriyle birlikte, tıp eğitimi ve tıp ekolleri ele alındı.

Kişiler başlığı altında, Ali b. Rabbenet-Taberi (ö. 247/861’den sonra), Yuhanna b. Maseveyh (ö. 243/857), Huneyn b. İshâk (ö. 260/873), Kustâb. Lûkâ (ö. 300/912-13), EbûBekir Zekeriyyâ er-Râzî (ö. 313/925), Ali b. el-Abbâsel-Mecûsî (ö. 384/994 [?]), Ebu’l-Kâsımez-Zehrâvî (ö. 404/1013), İbnSînâ (ö. 428/1037) gibi önemli simalar anlatıldı.

Son olarak kavramlar başlığı altında da felsefi bir bilim olarak tıp, bir tabip ne oranda felsefe bilmeli, tıp nedir, tıbbın kısımları ve tıp tahsili konuları ele alınmıştır.

M. Cüneyt Kaya Kimdir?
Fotoğraf Galerisi