İyi Olmak ve Beynin Geliştirilmesi

Konuşmacı: John Harris  Yer: BETİM Konferans Salonu  Tarih: 23 Kasım 2013

İyi Olmak
Bu sunum, ahlakın ve bundan dolayı bioetikte etiğin doğasını tetkik etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için şu soruya bir cevap aranacaktır: "Şayet birisi iyi olduğunu ya da iyi davranmış olduğunu iddia ederse, bu durumu bilimsel bir hipotez olarak nasıl test edebiliriz?" Bu soruya cevap verirken ahlak kavramının asli doğasıyla beraber, ahlakın teknolojik, moleküler ya da genetik olarak geliştirilmesinin imkânı tahlil edilecektir.

Beynin Geliştirilmesi, Hafıza Manipülasyonu ve Diğer Nörolojik Müdahaleler
Bu oturum, halihazırda ve gelecekte nörobilimin ve özellikle de hafıza manipülasyonunun imkanlarını ele alacaktır. Buradan hareketle şunlara benzer çok temel bazı toplumsal sorulara bakacağım: Hatırlamak ya da tanıklık etmek gibi ahlaki ya da sosyal bir yükümlülük var mıdır? Kendi geçmişimizin kontrolünde miyiz, olmalı mıyız? Çok büyük kişisel maliyetlere rağmen hafızalarımızı korumak zorunda olabilir miyiz? Internet nörolojik gelişim biçimi midir? İnternetin konuşma özgürlüğü ve kişisel sorumluluk üzerindeki etkisi nedir?