Kant’ın Antropolojisi: Evrenselcilik ve Eşitliksizcilik Arasında

Konuşmacı: Marc Rölli  Yer: BETİM Konferans Salonu  Tarih: 28 Mayıs 2015 

Kant bir yandan insanların insan doğası bakımından bir bütünlük oluşturduğunu öne sürürken, bir yandan da aralarında kişilik, cinsiyet, ulus ve ırk gibi ampirik farklılıklar olduğunda diretmiştir. Kant’ın, Avrupalı olmayan ırklara yönelik ayrımcı yaklaşımını 1790’larda kökten düzelttiği ileri sürülmüştür ve geliştirdiği evrenselci ahlaki kuram gereğince öyle de olmuştur. Bense Kant’ın antropolojik tavsif öğretisi temelinde “istikrarsız evrensellik” kavramını reddettiği yönündeki görüşümü sunacağım.