Klinik Etik, Konseptler, Problemler ve Zorluklar

Konuşmacı: Hans-Martin Sass  Yer: BETİM Konferans Salonu  Tarih: 17 Eylül 2012 

Modern tıptaki gelişmelere paralel olarak tıbbi uygulamalar sırasında etik problemlerin sayısı giderek artmakta ve bu problemlerin çözümü kompleks bir hale gelmektedir. Özellikle son yirmi yılda Klinik Etik bu sorunların çözümünde akademik bir disiplin olarak ön plana Sass düzenlemiş olduğumuz çalıştayımızda Klinik Etiğin batı dünyasındaki tarihi gelişimini özetleyecek ve günlük tıbbi hayatta etik kararlar ve bu kararların alınmasındaki zorlukları tartışacaktır. Akabinde kendisinin geliştirdiği tıbbi etik problemlerin çözümünde uygulanan Bochum Çalışma Tablosunu tanıtacaktır. Daha sonra konsept ilginç ve kompleks vakalara uygulanıp analiz edilecektir.