Küresel Bir Yardım Kuruluşu Örneği: YYD

Moderatör: Yahyahan Güney  Yer: BETİM Konferans Salonu   Tarih: 4 Mayıs 2016 - 17.00-18.30

Dünyada baş gösteren mevcut başlıca sorunlar şunlardır: Açlık, küresel iklim değişiklikleri, fakirlik, temiz su kaynakları, eğitim, anne ve bebek ölümü, bulaşıcı hastalıklar, mayınlar, mültecilik. Bu sorunların yanı sıra artık dev bir endüstriye dönüşen insani yardımda bazı genel problemler bulunmaktadır. Bu problemleri şu şekilde sıralamak mümkündür: Sürdürülebilirlik ile ilgili problemler, koordinasyon ile ilgili problemler, insani yardımda kurumsal/bireysel ikincil ajanda (misyonerlik, haber alma, bilgi toplama, politik ve sosyal araştırmalar) ve etik problemler. Konumuzu yakından ilgilendirmesi açısından etik problemler şunlardır: insani yardımdan faydalanan kişi ve grupların hak ve masuniyetleri, kültür ve inançları, istek ve ihtiyaçları arasındaki farklar ve zarar vermeme ilkesi.

Dünyada faaliyet gösteren bazı insani yardım kuruluşları:

Kızılhaç (1863), Unicef (1954), Sınır Tanımayan Doktorlar (1971), Islamic Relief (1984), Catholic Relief Service (1943), OXFAM, Türk Kızılayı (1868), TİKA (1992), AFAD (2009), Türkiye Diyanet Vakfı, İHH (1992), Deniz Feneri Derneği, Uluslararası Mavi Hilal Derneği, Hayata Destek İnsani Yardım Derneği, Sadaka Taşı Derneği.

Yeryüzü Doktorları Derneği ise 2000 yılında İngiltere’de kurulmuştur. Sağlık alanında öncü olmaya çalışmaktadır. Özellikle bağımsızlık, ahlakilik ve açıklığa önem vermektedir.  Uluslar arası örgütlerle partnerlik yapmaktadır. Faaliyetlerden bazıları şunlardır: Koruyucu sağlık projesi, Afet acil durum, Gazze krizi, Orta Afrika krizi, Filipinler tayfunu, hastane ve klinik işletmeciliği, sağlık eğitimi projeleri, psikososyal destek ve çeşitli kampanyalar.

 

Konuşmacı Hakkında - Yahyahan Güney