Özerklik ve İnsanlık Onuru: Kültürel Kökler, Etik Değişimler ve Biyotıpta Sorunlar

Konuşmacı: Heike Baranzke  Yer: BETİM Konferans Salonu  Tarih: 28 Mayıs 2015

Son yıllarda biyotıp etiği ile ilgili konularda insan onuru hakkında değişik tartışmalar yapılmaktadır. Azımsanamayacak sayıda tıp etikçisi bu kavramın tamamen ortadan kaldırılması konusunda görüş bildirmişlerdir. Batıdaki etiğinin temeline ve modern anayasa hukukuna bakıldığında insanlık onurunun temel kavramlardan birini oluşturduğu çok net bir şekilde tespit edilecektir. Peki insanlık onuru yok edilebilir mi? Onur yada şeref nasıl yara alır? Onur ve şeref ne anlama gelir? İnsanlık onuru ile insan hakları arasında ve modernitenin temel kavramlarından biri olan özerklik kavramı ile nasıl bir ilişki vardır? Bu sorulara yaşam bilimlerinin ulaştığı bilimsel ve teknik başarılar göz önüne alındığında tek tip bir cevap vermek de zorlaşmıştır. Laboratuvar şartlarında yaşayan bir embriyo, insan-hayvan-birleşimi bir canlı, beyin ölümü gerçekleşmiş bir insan artık insanlık onuruna sahip midir? İnsan onuruna yakışır bir ölüm ne demektir?
Çalıştayda önce üniversel ve egaliter insanlık onuru fikrine değinilecektir. Daha sonra batı etiğinin tarihi gelişimi içerisinde bu kavramın delillendirilmesinde temel değişiklikler ve argümentatif fonksiyonu ortaya konacaktır. Bunun yanında bir diyalog formunda İslam geleneğinde bu kavramla ilgili hangi tasavvurların ve delillendirmelerin olduğu belirlenecektir.