Palyatif Tıp: Tarihi Gelişim, Kültürel, Felsefi ve Etik Sorunlar

Konuşmacı: Petra Kutscheid  Yer: BETİM Konferans Salonu  Tarih: 14 Eylül 2013

60'lı ve 70'li yıllardaki Hospiz hareketini izleyen Palyatif Tıp özellikle son 20 yılda hem tıbbi uygulamalarda hem de hasta bakımında ayrı bir tıp disiplini olarak gelişmiştir. Bu gelişimin arkasında bir paradigma değişikliği yatmaktadır. Artık yüksek seviyedeki teknolojiyle uygulanan, kanıta dayalı ve hastayı iyileştirmeye yönelik tıp anlayışından hastaya refakat eden ve bu refakat sırasında şifası mümkün olmayan hastanın yaşam kalitesine yönelik olan bir tıp uygulaması anlayışına geçilmiştir. Peki günümüzdeki uygulamalarda acaba palyatif tıbbın temel felsefesi nedir?

Bu workshopta batı dünyasındaki palyatif tıbbın tarihi gelişimi ve dayanmış olduğu felsefi temeller ortaya konacaktır. Akabinde bu alandaki tedavi konseptleri ve uygulamaları açıklanacak ve ötenazi ile arasındaki farklar tartışılacaktır. Palyatif Tıbbın insana yaklaşımındaki temel unsurlar vakalar eşliğinde katılımcılara sunulacak ve bir tartışma ortamı içerisinde ele alınacaktır.

Konuşmacı Hakkında - Petra Kutscheid