Sağlık Hizmetleri ve Tıpta Yolsuzluk: Farklı Bir Tıp Mümkündür

Konuşmacı: Christiane Fischer  Yer: BETİM Konferans Salonu  Tarih: 11 Mart 2016 

Dünyanın birçok bölgesinde yolsuzluk, hastaların günlük yaşamındaki sağlık hizmetleri ve her türden hastanenin günlük rutin işlerini ilgilendirmektedir. Örneğin sadece Almanya’da yapılan yolsuzluklar her yıl 15 milyar Euro’nun kaybına sebep olmaktadır. Tıpta rüşvetin yaygın olduğu ülkelerde hastalar ancak rüşvet verdikleri takdirde doktoru görme şansını elde ederler ve ancak rüşvet  verdikleri takdirde iyi bir şekilde tedavi edilirler. Para, sağlık sistemindeki tüm paydaşlara; doktor, hemşire yahut idari personele  direkt olarak ve açıktan ödenir. Bu konuşmada Almanya ve Türkiye’de yolsuzluğun neden olduğu problemler ve ortaya çıkış şekli mukayeseli olarak ele alınıp çözüm yolları geliştirilecektir. Konuşmada asıl odaklanılacak konu, endüstrinin doktorlara, hastanelere ve tıbbi kurumlara sağladığı paranın, farklı ve çoğunlukla da kurnaz yollarıdır. Tüm bu yöntemlerin sahip olduğu ortak nokta ise onları  karakterize eden sağlık hakkındaki yanıltıcı bilgileridir. Bu tür bilgiler reçete hazırlanırken, herhangi bir terapötik fayda sağlamayan sözde yenilikçi ilaçlara karşı doktorlarda bir eğilimin oluşmasına neden olmaktadır. Sağlık kaynakları böylece israf edilmiş olmakta ve  bazı durumlarda da hastanın sağlığı zarar görmektedir.

Konuşmacı Hakkında - Christiane Fisher