Tıp Etiğinde Sorunlu Alanlar – Hakan Ertin

22 Ekim
Cinsellik Etiği I
12 Kasım
Cinsellik Etiği II
26 Kasım
Etik Açıdan: Organ Nakli ve Bağışı
07 Ocak
İntihar, Yardımla İntihar ve
Diğer Psikiyatri Etiği Konuları

Derslerin Verileceği Günler

22.10.15
12.11 .15
26.11.15
07.01.16

SAAT:
17:15-19:00