Tıp Etiğinde Temel Kavramlar ve Teoriler

Moderatör: Hakan Ertin   Yer: BETİM Konferans Salonu   Tarih: 6 Nisan 2016 - 17.00-18.30

Derse felsefenin 4 önemli konusu olan etik, estetik, epistemoloji ve metafizik kavramlarının tanıtılmasıyla başlandı. Ardından felsefenin 4 önemli etkinliği olan Araştırma Yapmak, Sorgulamak, Eleştiri yapmak ve Mesafe Koyma’nın ne anlama geldiği üzerine konuşuldu.

Günümüzde sıklıkla karıştırılan ve birbiri yerine kullanılan iki kavram olan etik ve ahlakın ne anlama geldiği ve iki kavram arasındaki farklılıklar konuşuldu. Etik teorilerin cevap aradığı genel problemler olan a. İyi, en yüksek iyi problemi, b. Doğru eylem problemi, c. İrade özgürlüğü problemi üzerine konuşuldu.

Ardından biyoetik ve tıp etiğinin ne anlama geldikleri ve bu kavramların tarihçesi üzerine konuşuldu. Biyoetiğin temel konuları olan Kürtaj, Ötenazi, Kalıtım malzemesinin manipülasyonu, Yapay yollardan insan yaşamı üretme, insan üzerinde deneyler, Organ nakli, Bilgilendirme yükümlülüğü, Etik kurullar, Tıbbi kaynakların kullanımında adalet problemi üzerine konuşuldu. Son olarak da biyoetikteki temel teoriler olan, yararcı etik, Kant etiği ya da ödev etiği üzerine detaylı bilgiler verildi. 

Konuşmacı Hakkında - Hakan Ertin
Fotoğraf Galerisi