Tıp Etiğine Giriş

Moderatör: M. Alpertunga Kara   Yer: BETİM Konferans Salonu   Tarih: 10 Mayıs 2016 - 17.00-18.30

Tıp etiğinin ortaya çıkışının kısa tarihçesi: Nurnberg kodeksi (1947), Helsinki deklarasyonu (1964), Belmont raporu (1978), Tuskegee Sifilis Çalışması (1932-1972).

Etik, doğru olanı yapmakla ilgili bir arayışı ifade eder. O yüzden kesin doğru ve yanlış diye bir şey yoktur. (Deskriptif etik, normatif etik ve meta-etik)

Etik anlayışları:

a. Görev Ahlakı: Doğru olanı doğru olduğu için yapmak. Bir şeyi sadece görevimiz olduğu için yaparız;

b. Faydacı Ahlak: Bir fiilin iyi olabilmesi için en yüksek sayıda insan için en yüksek mutluluğu getirmesi gerekir. Yani bir şeyin doğru-yanlış olduğunun ölçüsü vereceği sonuçtur.

Şahıs/Kişi: Herhangi bir insan değil tam bir ahlaki önem taşıyan bir insandır. Özbilinç sahibi olmak, kognitif (zihinsel, bilişsel) fonksiyonları olmak, gelecek tecrübeler için potansiyele sahip olmak.

Etik İlkeler: Faydalılık, zarar vermemek, özerkliğe saygı, adalet.

 

Konuşmacı Hakkında - M. Alpertunga Kara