Türkiye’de Azınlıklar ve Sağlık Örgütlenmeleri

Moderatör: İnanç Özekmekçi  Yer: BETİM Konferans Salonu   Tarih: 13 Nisan 2016 - 17.00-18.30

Derste öncelikle Osmanlı Devletinde yaşayan azınlıkların hukuki statüsü ve sosyolojik ve demografik yapıları ele alındı. Bu bağlamda başta Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler olmak üzere Osmanlı coğrafyasında yaşayan azınlıklar ve bu azınlıklaırn merkezi yönetimle olan ilişkileri ve Millet Sistemi anlatıldı.  Ardından, 19. yüzyıla kadar Osmanlı coğrafyasında yaşayan tebaanın sağlık işlerini nasıl yürüttükleri ve vakıf sisteminin birçok toplumsal hizmette olduğu gibi sağlık işlerinin yürütülmesindeki rolü ve fonksiyonu ele alındı.

Bununla birlikte, özellikle 19. yüzyılla birlikte tıp anlayışının ve sağlık teşkilatlanmasının nasıl değiştiği ve kurulan ilk tıp okulları ve hastahaneler ele alındı. Bu bağlamda Osmanlıdaki azınlık nüfusun kurmuş olduğu hastanelerden, Sırp Pırgiç, Balıklı Rum, Orahayim hastaneleri üzerinden azınlıkların sağlık örgütlenmeleri anlatıldı. 

Konuşmacı Hakkında - İnanç Özekmekçi