Kim Korkar Bilimcilikten!

Konuşmacı: Taner Edis   Yer: BETİM Konferans Salonu   Tarih: 14 Mayıs 2016

Temel bilimlere ait argümanları kullanarak felsefi, etik, dini yahut sağlıkla ilgili pozisyonları eleştirenler genellikle ‘bilimcilik’ suçlamasıyla karşılaşmaktadırlar. Müteakip üç örnek göz önünde bulundurularak bilimin nasıl sınırları dışına taşıp taşmadığına bakılabilir: Para-psikoloji alanında açıkça bilimsel argümanlar kullanılmaktadır ve bu yüzden eleştirilere karşı bir savunma olarak ‘bilimcilik’ suçlaması kullanılamaz. Alternatif tıp ve sağlık alanında bilimsel ve ‘kanıta dayalı tıb’bın temel alındığı oldukça güçlü eleştiriler bulunmaktadır, ancak uygulamalı bir alan olarak tıbbın amaçları bilimsel amaçlarla yüzde yüz örtüşmemektedir. Olumsuz anlamda bir bilimcilik potansiyeli sağlık alanında bulunmaktadır. Üçüncü bir örnek olarak etik ve siyasi konumlar incelendiğinde, bilimsel amaçlarla örtüşmeme çok daha açık bir şekilde önümüze çıkmaktadır. Sonuçta, etik ve siyaset gibi alanlarda ‘bilimcilik’ten negatif bir anlamda söz etmek zor değildir, ancak bundan bilim dışı “başka bilme biçimleri” olduğu savlarına bir destek de çıkmamaktadır. 

Fotoğraf Galerisi